THỨ BẢY TUẦN 3 TN

“Người này là ai mà cả đến gió và biển
cũng tuân lệnh ?” (Mc 4, 35-41)

   1/ Nước tuân lệnh biến thành rượu ngon (tại tiệc cưới Cana).

   2/ Bánh tuân lệnh hóa ra nhiều nuôi 1 lần 5.000 người; 1 lần 4.000 người… còn dư nhiều thúng đầy mảnh vụn…

   3/ Mặt nước tuân lệnh để Chúa bước đi như trên đất…

   4/ Bệnh tật tuân lệnh biến khỏi bệnh nhân.

   5/ Đàn cá tuân lệnh chui vào lưới của các tông đồ.

   6/ Tội lỗi tuân lệnh ra khỏi tâm hồn người sám hối.

   7/ Quỷ dữ tuân lệnh xuất khỏi người chúng ám.

   8/ Thần chết tuân lệnh trả lại sự sống cho người đã ra đi.

   9/ Các tầng trời và các thiên thần tuân lệnh phục vụ Chúa.

   Đáng buồn thay! Chỉ có con người có tự do mà không biết dùng tự do của mình mà phục vụ Thiên Chúa. Tiếc thay!

   Adong, Evà hạnh phúc trong vườn địa đàngMột hôm không nghe lệnh Chúa, ăn trái cấmThế là, hỡi ôi!... Phải chếtmay mà có Chúa Giêsu “Vâng lời cho đến chết”; có Đức Mẹ lúc nào cũng “Xin vâng”mới cứu vãn được.

***********

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai… (Mi Trầm)


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo