THỨ BẢY TUẦN 3 PS

“Anh em cũng muốn bỏ đi sao?” (Ga 6, 51. 60-69)

   Do không hiểu ý Chúa, một số môn đệ rút lui, không theo Chúa nữa. Chúa hỏi nhóm 12: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?” Ông Phêrô đáp: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại Sự Sống đời đời. Chúng con tin rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

   1/ Chúa Giêsu là Đường đi, là Sự thật và là Sự sống (Ga 14, 6).

   2/ Con đường duy nhất về trờiChúa Giêsu. Bỏ Chúa Giêsu thì chỉ xuống hỏa ngục mà thôi.

   3/ Chúa GiêsuSự Thật. Bỏ Chúa Giêsu thì theo ai cũng chỉ có sai lầm thôi.

   4/ Chúa GiêsuSự Sống. Bỏ Chúa Giêsu thì chỉ còn cái chết để chọn.

   Thánh Phêrô quả quyết: Ngoài Chúa Giêsu ra, không có ơn cứu độ. Dưới gầm trời này không có một danh nào khác được ban cho nhân loại để nhờ danh đó mà được cứu độ (Cv 4, 12).

***********


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo