THỨ BẢY TUẦN 29 TN

 

“Nếu các ông không sám hối
thì các ông cũng chết y như vậy” (Lc 13, 1-9) 

   1/ Một quan niệm sai lầm trong thời Cựu Ước: Mọi tai nạn xẩy đến cho con người là vì người ta đã phạm tội gì đó nên bị Chúa trừng phạt.

   2/ Các tông đồ cũng chưa ra khỏi quan niệm sai lầm đó: Khi thấy anh mù từ thuở mới sinh, các ông hỏi Chúa: “Tại tội y hay tội của bố mẹ y?”. Chúa trả lời: “Không phải tại tội ai cả... nhưng để ý Chúa được hoàn thành” (thiên nhiên là công trình của Chúa, vận hành theo luật Chúa... bão táp, mưa lụt... có thể gây vỡ đổ chết người. Thiên nhiên cứ vận hành theo luật tự nhiên của Chúa, con người không chống nổi thì bị hại là đương nhiên, chẳng phải tội của ai cả).

   3/ Chúa giải thích 2 biến cố chết người... một số bị Philatô giết, một số bị tháp Silôác đổ đè chết... họ đâu có phải là quân tội lỗi hơn dân Giêrusalem đâu?... Chúa kết luận: “Nếu không biết sám hối... thì cũng có ngày chết thảm như vậy”.

   4/ Sám hối là việc mọi người phải làm, mọi nơi, mọi lúc để chấn chỉnh đời sống theo đường lối Chúa. Thực hành như vậy, người ta sẽ giữ được linh hồn mình, dù có gặp tai ương bất kỳ... cũng chẳng sao vì giữ được linh hồn là giữ được cả xác nữa... Chúa hứa thưởng cả hai.

   5/ Chúa rất bao dung, kiên nhẫn chờ đợi người ta sám hối... dụ ngôn cây vả không trái là một minh họa.

   6/ Câu chuyện ông Gióp đã phỉ bác quan niệm sai lầm trên.

***********

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết chạnh thương anh chị em mình và biết khiêm tốn sám hối lỗi mình hơn là trách cứ lỗi lầm của anh chị em. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo