THỨ BẢY TUẦN 25 Thường niên

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời...
Các ông sợ, không dám hỏi lại Người về lời ấy” (Lc 9, 43-45)

   1/ Đây là lần thứ hai, bằng lời nói, Chúa Giêsu báo trước về cuộc khổ nạn để cứu chuộc.

   2/ Chúa hé mở thêm chút nữa Bí mật hay Mầu nhiệm Messia - Đấng Cứu Thế”... Các tông đồ vẫn chưa hiểu gì: “Các ông không hiểu lời đó vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa”.

   3/ Các ông sợ, không dám hỏi lại. (Bí mật lại chìm sâu)

   4/ Không có trí khôn nào có thể hiểu được việc Chúa cứu chuộc bằng một cuộc khổ nạncái chết đau thương như thế đối với Đấng Kitô của Thiên Chúa. Các tông đồ chỉ mơ về một phép lạ cả thể của Thầy Giêsu, mọi dân, mọi nước đều suy phục... Thầy sẽ lên làm Vua cả thế giới. Chính vì giấc mơ đó nên Giacôbê và Gioan mới: “Xin Thầy cho anh em con ngồi bên tả, bên hữu Thầy trong nước Thầy”. Một số ông khác thì hỏi: “Có phải bây giờ là lúc Thầy thiết lập nước Israel không?”.

   5/ Chúa quở trách các ông: “Các ngươi không biết các ngươi xin gì? (Chúa lại nhắc tới cuộc khổ nạn) Các ngươi có uống nổi chén đắng Ta sắp uống không?” (Các ông nhắm mắt thưa đại: “Thưa nổi”).

   6/ Đến Đức Mẹ cũng chỉ hiểu lờ mờ nên Mẹ ngỡ ngàng khi nghe con nói: “Sao cha mẹ lại tìm con, cha mẹ không biết con có bổn phận ở lại nhà Cha con sao?” (Mẹ không hiểu chỉ: “Ghi nhớ những lời đó và suy nghĩ trong lòng” (Lc 2, 46- 52)).

   7/ Thật ra ba ngày vắng mặt con ngầm báo trước cho Đức Mẹ ba ngày con được mai táng trong mồ...

***********

Bí mật Đấng Cứu Thế chỉ được mở ra đầy đủ, rõ ràng khi Đức Giêsu hoàn tất công trình cứu độ, sống lại và lên trời vinh hiển, sai Thánh Thần xuống trên Giáo hội.

   Xin cho chúng con hiểu thấu lòng Chúa thương yêu cứu chuộc chúng con. Và xin cho chúng con cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa. Amen.

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo