THỨ BẢY TUẦN 20 TN

“Anh em đừng để ai gọi mình là Thầy
vì chỉ có một Thầy là Đức Kitô...
Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là Cha,
vì anh em chỉ có một Cha trên trời” (Mt 23, 1-12)

   1/ Chúa Giêsu kịch liệt phê phán tội giả hình (thích khoe mẽ, tỏ ra đạo đức...)

   2/ Hãy làm hơn là nói, hãy sống thật tốt, chẳng cần nói gì, người ta cũng hiểu và bắt chước. (Báo Thanh Niên 25/4/2018 đăng tin bé Hải An 7 tuổi bị bệnh não không qua khỏi, đã hiến giác mạc cho 2 bạn trẻ khỏi mù... ngay hôm sau có 200 người tình nguyện hiến giác mạc...)

   3/ Đừng để ai gọi mình là Thầy. Không phải nghĩa chữ thông thường (người dạy mình học) nhưng là chiếm địa vị độc tôn của Chúa Giêsu, muốn người ta tôn thờ, sùng bái, suy tôn mình như Đức Giêsu.

   4/ Đừng gọi ai dưới đất là Cha: không phải nghĩa đen thông thường (gọi người sinh ra mình) mà là suy phục, tôn thờ, vâng lời người nào đó như Đức Chúa Trời (bà nào đó ở Ái Nhĩ Lan viết các Sứ Điệp Từ Trời). Hay ông nào đó ở Hàn Quốc được Chúa Nhập, lập Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, đi tuyên truyền khắp nơi, hay dựng tượng một lãnh tụ nào đó mà tôn thờ... (gọi ai là Cha là như vậy chứ không phải gọi cha, ba, bố, tía, père, dad... như ta thường gọi đâu. Vậy mà cũng có nhiều người thắc măc tại sao người công giáo lại gọi các linh mục là Cha? Sai Phúc Âm).

- Thánh Phalô nói: “Anh em không có nhiều Cha đâu, bởi vì trong Đức kitô, nhờ Tin mừng chính tôi đã sinh ra anh em” (1Cr. 4,15-16).

- Chúa Giêsu không bao giờ tự mâu thuẫn: Cấm gọi ai là Cha mà chính mình lại gọi Thánh Giuse là Cha. “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con có bổn phận ở nhà Cha con hay sao?” (Lc. 2,49).

   5/ Nguyên tắc của Chúa: Đối với mọi người. là phải khiêm tốn, nhiệt tình phục vụ: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (c 12).

***********

Xin cho chúng con luôn có tinh thần phục vụ trong yêu thương, theo gương Chúa. Không bao giờ muốn được tôn vinh là Thầy, là Đấng chỉ đạo và cũng không bao giờ tôn thờ thần tượng nào dưới đất này thay Chúa và Đức kitô Cứu Chúa của chúng con. Amen.

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo