THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG

“Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự...
Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông...”(Mt 17, 10- 13)

   1/ Êlia là Tiên Tri cả, đứng đầu hàng Tiên Tri. Ông có mặt trên núi Tabor cùng với Môsê như là chứng nhân của Tiên Tri và Lề Luật khi Chúa Giêsu Hiển Dung.

   2/ Thời Êlia (thế kỉ 8 trước công nguyên) dân chúng bỏ đạo hết: “Các ngươi đã bỏ không giữ mệnh lệnh Đức Chúa, còn Ngài (vua Acáp) thì đã đi theo các thần Baan... chỉ sót lại mình tôi là Tiên Tri của Đức Chúa.” (1V 18, 18- 22).

   3/ Êlia bắt dân phải dứt khoát: “Các ngươi nhẩy khấp khểnh hai chân đến bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa thì hãy theo Người còn nếu là Baan thì cứ theo nó... nhưng dân chúng không đáp lại lời nào” (1V 18, 21).

   4/ Theo truyền thống các Tiên Tri người Do Thái tin rằng Êlia sẽ tái xuất khi Đấng Cứu Thế tới... và họ trông đợi...

   5/ Chúa Giêsu cho các môn đệ biết Gioan tẩy giả chính là hiện thân của Êlia, đã đến thi hành sứ vụ... nhưng Israel không nhận ra, không tin tưởng và không chấp hành lời Người kêu gọi, lại còn ngược đãi Ông:

- Bảo Ông là quỷ ám.

- Không sám hối theo lời Ông kêu gọi.

- Bỏ tù... và chém đầu Ông.

   6/ Chúa Giêsu nhân nói về Gioan tẩy giả, cũng báo cho các môn đệ cuộc thương khó của Ngài: “Con Người cũng phải đau khổ bởi họ”.

***********

Lạy Chúa Giêsu! các thừa tác viên Chúa sai đi khắp thế gian làm nhiệm vụ chấn hưng Đạo Thánh… Xin cho chúng con nhận ra họ chính là hiện thân của Êlia, của Gioan tẩy giả... để mau mắn chấp hành lời họ giảng dạy hầu sống đẹp lòng Chúa. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo