THỨ BẢY TUẦN 18 TN

“Ôi! thế hệ cứng lòng không chịu tin.
Tôi còn phải ở với các ngươi đến bao giờ,
chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa?” (Mt 17, 14-20)

   1/ Thế hệ đồng thời với Chúa Giêsu cứng lòng và gian tà vì không tin Chúa Giêsu và các tiên tri, các tông đồ.

   2/ Thế hệ chúng ta ngày nay cũng chẳng hơn gì:

- Ở trọ nhà Chúa, đất Chúa mà không biết.

- Ăn cơm của Chúa mà không hay.

- Uống nước của Chúa mà chẳng biết.

- Thở khí của Chúa mà cứ nghĩ là tự nhiên nó có, chả phải của ai cả.

- Hưởng ánh sáng mặt trời, mưa móc... tự nhiên nó có, chẳng của ai cả...

   3/ Lại còn thờ ngẫu tượng, gỗ đá, cả những tên đầu trộm đuôi cướp nhờ gian hùng, tàn bạo mà xưng mình là lãnh tụ... (như Hítle, Pônpốt...)

   4/ Luật pháp thì chống lại luật Chúa: Hợp thức hóa phá thai, ly dị, đa thê, an tử, mại dâm, cờ bạc, hôn nhân đồng tính. mang thao hộ, sinh sản ống nghiệm, sống thử, chuyển giới...

   Tiên tri Isaia đã nói thay Chúa: “Trời hãy nghe đây, đất hãy lắng tai nào! Ta đã nuôi nấng đàn con cho chúng khôn lớn nhưng chúng đã phản nghịch Ta: Con bò còn biết chủ mình con lừa còn biết cái máng chủ cho chúng ăn thế mà Israel lại không nhận biết Ta. Khốn thay lũ con hư hỏng!” (Is 1, 1-4)


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo