THỨ BẢY TUẦN 15 TN

“Người cấm họ không được tiết lộ
Người  là ai…” (Mt 12, 14-21)

   Chúa Giêsu vẫn thường cấm dân chúng tiết lộ về nhân thân và quyền năng của Người vì 3 lý do này:

   1/ Chương trình cứu chuộc của Chúa đã được sắp đặt tuần tự, việc nào có thời khắc của nó, không thể sai lệch… Ngài là Thiên Chúa nên mới làm chủ được tương lai như vậy.

   2/ Ồn ào, náo động trong dân… sẽ khiến các lãnh đạo Do Thái ra tay trước thời hạn đã ấn định. bằng chứng cụ thể là nhóm Pharisêu đã ra khỏi hội đường bàn cách giết Đức Giêsu… khiến Chúa không thể công khai di chuyển… mà phải “lánh khỏi nơi đó”.

   3/ Lý do quan trọng nhất là: “Để ứng nghiệm lời Kinh Thánh chép về Người”.

   Tiên tri Isaia đã dùng hình ảnh người tôi trung của Thiên Chúa hiền lành như con chiên bị đem tới lò sát sinh mà không kêu la một tiếng (Is 42,1-4; 53,7).

   Cựu Ước đã chuẩn bị cho Chúa Giêsu, các tiên tri đã báo trước từng chi tiết về cuộc đời và nhất là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu: “Kinh Thánh làm chứng cho Tôi” (Ga 5, 39). Chúa Giêsu đến làm ứng nghiệm tất cả những lời Kinh Thánh chép về Người thì chứng tỏ Người là Đấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến trần gian. Mọi người phải tin vào Ngài thì mới được cứu rỗi: “Vì đưới gầm trời này không một danh hiệu nào có thể ban cho người ta ơn cứu rỗi ngoài danh hiệu Giêsu” (Cv 4, 12).

***********

   Lạy Chúa Giêsu! con tín thác vào Chúa.

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo