THỨ BẢY TUẦN 12 TN

“Từ phương đông, phương tây nhiều người sẽ đến dự tiệc với Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời, còn con cái trong nhà thì bị loại ra chỗ tối tăm khóc lóc…” (Mt 8, 5-17)

   1/ Chúa chẳng phân biệt đối xử, ai tin đều được Chúa xót thương, ai không tin thì tự loại mình ra khỏi nước Chúa mà vào chốn khóc lóc tối tăm…

   2/ Viên sỹ quan Rôma là người ngoại đạo thế mà ông tin mạnh mẽ đến nỗi Chúa phải khen: “Trong Israel Ta không thấy ai mạnh tin như thế”.

   3/ Ngoài đức tin mạnh mẽ, ông còn tỏ lòng tôn kính và yêu mến Chúa. Ông biết luật Do Thái không cho phép người Do thái vào nhà dân ngoại… cho nên dù Chúa nói Ngài sẽ đến chữa bệnh cho dầy tớ của ông nhưng ông đã thưa lại: “Khỏi phiền Thầy, tôi chẳng đáng tiếp đón Thầy… chỉ xin Thầy phán một lời…”. Viên sỹ quan đã khéo léo tránh cho Chúa sự phiền trách của nhóm biệt phái khi Chúa vào nhà dân ngoại… thật đáng khâm phục lòng mến tế nhị của ông…

   4/ Chúa ban thưởng cho ông bằng việc cho Giáo Hội nhắc lại lời ông trong mỗi thánh lễ: “Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con …

   Trung bình cứ mỗi phút có 5 Thánh lễ bắt đầu ở một nơi nào đó trên thế giới… như vậy lời của ông được nhắc liên tục cho đến tận thế…

***********

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân, tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi… (Ng. Hữu).

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo