THỨ BA TUẦN 7 PS

“Phần Con, Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã trao cho Con. Vậy giờ đây, xin Cha tôn vinh Con bên Cha” (Ga 17, 1-11)

   1/ Ta không được sai đến trần gian để “rong chơi trọn kiếp” (bài cát bụi) mà để làm việc bổn phận đối với chính mình, với gia đình, với xã hội, với giáo hội và với Chúa.

   2/ Với bản thân: thân xác, phải bảo vệ, phát huy mọi khả năng, vươn lên đến tài năng. (chơi bời phí sức là có tội với chính mình, không trau dồi để thui chột tài năng Chúa ban… cũng là một tội…)

   3/ Với gia đình: Phải bảo vệ gia đình, những thành viên gia đình, nuôi sống và phát triển gia đình thêm mãi… sống ích kỷ, ăn chơi quậy phá tan nát gia đình… thì ngàn đời đắc tội với gia đình… dòng dõi tiếp theo mà không ra gì, kém đức tin… thì đó là đại bất hiếu với ông bà, tô tiên

   4/ Với xã hội: ta sống trong xã hội, với xã hội, nhờ xã hội… ta có bổn phận làm cho xã hội an bình, thịnh vượng… sống tiêu cực, làm cho xã hội mất trật tự, an ninh, nghèo đói, thụt lùi… thì đắc tội lớn với xã hội.

   5/ Với Giáo Hội: Người tín hữu là tế bào của giáo hội, phải lớn lên, mạnh mẽ cùng với mọi người làm cho Giáo Hội lớn mạnh. Không làm như thế là đắc tội với Giáo Hội.

   6/ Với Chúa: Người tín hữu lúc nào cũng có bổn phận làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời

   Phải hoàn tất những công việc nêu trên mới làm vinh danh Cha và mới đáng được Cha tôn vinh, ban thưởng nước Trời.

   Lạy Cha! chúng con phàm hèn, yếu đuối. Xin thêm sc mnh cho chúng con. Amen.

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo