THỨ BA TUẦN 32 TN

“Chúng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng.
Chúng tôi đã chỉ làm bổn phận đấy thôi” (Lc 17, 7-10)

               1/ “Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư...”  (Tv 23, 1).

   2/ Muôn loài, muôn vật hiện hữu, sinh sống và hoạt động đều nhờ Chúa và có bổn phận làm việc cho Chúa, theo sự sắp đặt, phân phối của Chúa (thợ vườn nho của Chúa).

   3/ Mọi người đều mắc nợ Chúa chứ Chúa không mắc nợ ai cho nên không ai có quyền đòi Chúa phải cám ơn hay trả công. Được làm việc này, việc kia cho Chúa là vinh dự lớn lao. Chúa ban thưởng như thế nào... là chuyện của Chúa. Ta chỉ biết cúi đầu tạ ơn.

Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống... Còn việc ngồi bên tả hữu thế nào thì do quyền Cha ban cho ai thì người ấy được” (Mt 20, 23).

   Thái độ khiêm tốn và khôn ngoan, đẹp lòng Chúa nhất đó là mỗi khi làm tốt việc này, việc kia thì hãy thưa: “Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng chúng con chỉ làm bổn phận đấy thôi”.

   Cu Tý đang chơi, bị mẹ sai đi mua chai dầu về chiên cá... đưa dầu cho mẹ rồi đứng ì ra đó... mẹ hỏi có chuyện gì thì nó chìa tay ra... đòi trả công. Mẹ bảo: con lấy tờ giấy làm cho mẹ bài toán này rồi mẹ trả công cho:

- Mang bầu, khám thai, sinh khó... hết 15 triệu; Ba năm đầu tiền sữa, ăn dặm, bác sỹ, áo quần... mỗi năm 50 triệu x 3 = 150 triệu; bắt đầu nhà trẻ tới nay: học phí, thuê nhà. áo quần, thuốc men, đưa đón, cơm nước v.v… mỗi năm 60 triệu x 7 + 420 triệu... Con trả cho má được bao nhiêu rồi?

- Cu tý sụt xịt: má ơi! con không dám nữa đâu. Nói xong vội chạy lên lầu...

   Chúng ta cũng chẳng hơn cu tý đâu! Lạy Chúa! Xin thương xót, thứ tha.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo