THỨ BA TUẦN 3 TN

“Đây là Mẹ tôi, đây là anh chị em tôi.
ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,
người ấy là anh em, chị em và là Mẹ tôi” (Mc 3, 31-35)

   1/ Dòng máu là mối dây liên hệ gia đình, ruột thịt… cùng hệ ADN. Thử ADN là biết có liên hệ ruột thịt hay không.

   2/ ADN thiêng liêng chính là “Thánh ý Cha trên trời” Ai thi hành Ý Cha, người đó cùng hệ “ADN thiêng liêng” với Chúa Giêsu: “… là anh em, chị em và là Mẹ tôi”.

   3/ Lời tuyên bố của Chúa Giêsu có làm cho Đức Mẹ buồn không?

   Không. Trái lại, làm cho Đức Mẹ vui vì được làm Mẹ Chúa cả hai phương diện: Tự nhiên (cưu mang và sinh hạ Chúa). Thiêng liêng (vâng ý Cha trọn vẹn). Chúa biết rõ chẳng ai thi hành Ý Cha bằng Mẹ Maria.

   Người ta nói: “Thấy sang bắt quàng làm họ” để được chút vinh dự trần gian. Tại sao chúng ta không “Bắt quàng làm họ với Chúa Giêsu bằng việc thi hành Ý Cha để được vinh dự trên trời”.

***********

Lạy Cha chúng con ở trên trời! Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo