THỨ BA TUẦN 3 MC

 

“Thầy không bảo 7 lần
mà bẩy mươi lần bẩy…”

(Mt18, 21- 35)

   1/ Bài học chủ yếu: Điều kiện để được Chúa tha là ta phải dễ dàng tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến ta.

   2/ Nội dung này cũng chỉ lặp lại Kinh Lạy Cha: “… Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con…”

   3/ Chúa minh họa bằng câu chuyện anh chàng mắc nợ vua 10. 000 yến vàng… (đã được xóa nợ) nhưng vì anh không tha cho bạn nợ anh 100 đồng… nên anh đã phải vô ngục và phải trả tới đồng xu cuốI cùng.

   4/ Ta mắc nợ Chúa nhiều không tính được: khí thở, nước uống, cơm ăn. áo mặc… kể cả chỗ 2 bàn chân ta đang đứng nữa… rồi còn bao tội lỗi, phạm đi phạm lại… không thể cân đo đong đếm… thế mà khi ta sám hối, kêu xin Chúa tha tuốt luốt… chẳng còn nhớ tới tội ta nữa…

   5/ Anh chị em có xúc phạm ta thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, có giựt đồ của ta… thì đáng bao nhiêu?... thế mà ta giận dữ… không tha… hỏi có đáng được Cha tha thứ không? Vợ chồng cãi vã một chút… thì bạo hành… rồi ly dị… hỏi có đáng há miệng kêu xin Chúa tha cho mình không?

   Cần phải nhìn lại mình và suy gẫm kinh cáo mình: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

   Chuyện kể có ông bố kia rất đạo đức và cũng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, ngày nào cũng hỏi tội con cái và rầy mắng, sửa phạt… một hôm đứa con 6 tuổi kể cho bố nghe 1 giấc mơ. Bố hỏi con mơ thấy gì?

- Con thấy 1 cái cầu thang dài, lên tới trời… ở dưới bậc 1 có để mấy thùng phấn… ai muốn lên trời phải lấy phấn viết tội mình trên bậc thang… con leo lên tới bậc 1000… đang cặm cụi viết tội… thì gặp ba từ tuốt trên cao xuống… mồ hôi nhễ nhãi… con hỏi ba xuống làm gì? Ba hổn hển trả lời rằng ba xuống lấy thêm phần… con có cái bọc nilông nào cho ba mượn

   Bố nghe kể, bật ngửa trên ghế chẳng nói được câu nào…

 


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo