THỨ BA TUẦN 29 TN

“Phúc cho đầy tớ khi chủ về mà thấy tỉnh thức” (Lc 12, 35-38)

   1/ Tỉnh thức hay canh thức hoặc sẵn sàng luôn... là những đề tài Chúa nói tới nhiều trong Tin mừng.

   2/ Thắt lưng cho gọn, tại sao? vì y phục của người Do thái luôn là áo dài. khi làm việc bị vướng nên cần “thắt lưng cho gọn”. Chúa bảo ta phải làm việc luôn không được lười biếng.

   3/ Thắp đèn cho sẵn... chong đèn là để chờ đợi ai đó. Ở đây là chờ chủ đi ăn cưới về.

   4/ Chủ về trễ mà thấy đầy tớ chờ như vậy thì phúc cho đầy tớ ấy.

   5/ Chủ sẽ đưa nó vào bàn ăn mà phục vụ nó: kiểu nói “cường điệu” (nói quá sự thật, chẳng chủ nào làm như thế nhưng chắc chắn là sẽ bồi dưỡng, thưởng công.)

   Chúa dạy bài học phải sẵn sàng luôn, canh giờ chết như canh trộm..: “Con Người đến như kẻ trộm”.

   Cha Maleroux, một nhà giảng thuyết có tiếng ở Pháp thế kỉ 19, đã nói: “Kẻ trộm sẽ thất vọng vì tôi trông đợi Chúa đến từng giây phút trong đời tôi”.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo