THỨ BA TUẦN 27 Thường niên

“Có một phụ nữ tên là Matta
đón Người vào nhà... ” (Lc 10, 38-42)

   1/ Đón ai vào nhà là một việc làm bác ái, thể hiện lòng yêu thương, trân trọng. Trong kinh thương người có 14 mối, mối thứ năm: “Cho khách đỗ nhà”.

   2/ Đây là gia đình thân quen, mỗi lần về Giêrusalem Chúa đều dừng chân ở nhà này: “Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bêtania... Ở đó người ta dọn bữa thết đãi người... Cô Matta lo hầu bàn... Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng... xức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau...” (Ga 12, 1-4).

   3/ Cô Matta thể hiện tình thương Chúa qua việc phục vụ cơm nước (rất cần và rất quý).

   4/ Cô Maria “Ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Người”, thể hiện tình thương cách siêu nhiên hơn.

   5/ Đối với Chúa Giêsu tình yêu mới quan trọng, bất cứ thể hiện cách nào.

   7/ Sở dĩ Chúa đánh giá việc làm của Maria cao hơn vì Matta có chút “ganh tỵ” - Em con để con phục vụ một mình, Thầy bảo nó giúp con một tay.

   8/ Lúc này Chúa mới so sánh cho Matta thấy: Vật chất thì mau qua đi, tinh thần mới tồn tại mãi mãi: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.

***********

Lạy Chúa! Xin cho chúng con yêu Chúa bằng cả vật chất lẫn tinh thần nhưng vật chất qua đi, tinh thần còn mãi nên xin cho chúng con hướng về tinh thần là lời Chúa nhiều hơn.

“Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con...” (Nguyễn Duy).

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo