THỨ BA TUẦN 26 TN

“Khi đã đến ngày Đức Giêsu được rước lên trời,
Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9, 51-56)

   1/ Ngày được rước lên trời là ngày Đức Giêsu hoàn tất công trình Cứu chuộc Chúa Cha trao phó cho Người thực hiện.

  2/ Đó là ngày Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, được mai táng và sống lại khải hoàn.

  3/ Nơi Chúa thực hiện là Giêrusalem đúng như các Tiên tri đã báo trước: “Có Môsê và Êlia hiện ra vinh hiển và nói chuyện về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem” (Lc 9, 31) - “Giêrusalem! Giêrusalem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi...”  (Lc 13, 34).

  4/ Người Samaria là dân tạp chủng, bị người Do Thái kì thị... nên họ không lên Giêrusalem lễ bái mà xây riêng đền thờ tại núi Garidim... Chúa Giêsu đi ngang qua để lên Giêrusalem nên người Samria không tiếp đón... Giacôbê và Gioan mới nổi nóng xin Thầy cho họ đốt thành của dân này...

  5/ Chúa Giêsu tỏ ra bao dung, hiền lành. Ngài quở mắng các ông và tìm đường khác mà đi.

***********

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường! Xin cho chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo