THỨ BA TUẦN 21 TN (Mt 23, 23-26)

“Các điều này phải làm
và không được bỏ điều kia”

 

   1/ Đã là Luật Chúa thì kẻ yêu mến Ngài không so bì lớn, nhỏ: nhỏ thì bỏ, lớn thì giữ... tệ hại hơn khi giữ kĩ những điều nhỏ như nộp thuế 1/10 về rau húng, quả chanh, trái ớt để cải thiện bữa ăn... mà lại bỏ qua những điều hệ trọng như đức công bình, lòng nhân hậu và thành tín. Giữ đạo như thế là đạo đức giả. Cứ làm điều này mà không bỏ điều kia mới là đạo đức thật.

  2/ Nhiều hình thức giả hình khác nữa như: gạn lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà (kiểu nói cường điệu).

- Rửa kĩ chén, đĩa mà tâm hồn thì để dơ bẩn không chịu rửa.

  3/ Vui vẻ sống một đời với sự đảo lộn giá trị như thế... thì khác nào người mù, đã chẳng thấy đường đi lại còn làm cho nhiều người theo sau mình lạc đường sa xuống hố.

***********

Xin cho chúng con sống đạo đức thật để không phải nghe lời quở trách của Chúa Giêsu: “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ đạo đức giả!”.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo