THỨ BA TUẦN 20 TN

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn
 người giầu có vào Nước Trời” (Mt 19, 23-30)

   1/ Kiểu nói cường điệu hay thậm xưng. (Nói quá sự thật, chuyện không bao giờ xẩy ra...)

   2/ Sự nguy hại của tiền bạc, của cải... đối với phần rỗi là lớn nhất: “Không ai có thể làm tôi hai chủ được, nó sẽ yêu chủ này và ghét chủ kia... Các con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của được” (Mt 6, 24).

   Tiền của trở thành đối tượng cạnh tranh với Thiên Chúa.

   3/ Thế nào là “Giầu có” theo Ý Chúa muốn nói?

   Đó là những kẻ coi tiền trên hết... “Tiền là tiên, tiền là phật...”. Cần Tiền hơn cần Chúa, kiếm tiền hơn kiếm Chúa. Dùng mọi mánh khóe để kiếm thật nhiều tiền... có tiền thì ăn chơi cho đã, kiểu ông phú hộ trong Tin mừng: “Để đâu hết tiền đây? ăn chơi đi cho đã...” (Lc 12, 19)

   4/ Người coi tiền bạc, của cải chỉ là phương tiện Chúa ban để sinh sống, phát triển và làm việc lành... Chúa là trên hết, tìm nước Chúa trước hết, tìm tiền bạc luôn bằng phương tiện chính đáng. Chi tiêu tiết kiệm... rộng rãi cho việc lành phúc đức... Đó là những người có tinh thần nghèo khó được Chúa chúc phúc... dù họ có nhiều tài sản.

   5/ Khó mà dễ. Các tông đồ kinh ngạc hỏi: “Vậy thì ai có thể được cứu rỗi?”. Chúa trả lời: “Tin vào Chúa thì cái gì cũng có thể được”.

   6/ Trường hợp các tông đồ đã bỏ mọi sự để theo Chúa? Chúa nói: “Sẽ được gấp trăm và được ngồi tòa xét xử 12 chi tộc... ”

***********

Tiền bạc, của cải là chuyện cần thiết ở trần gian nhưng cũng là mối nguy làm chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng của cải theo ý Chúa. Amen.

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo