THỨ BA TUẦN 15 TN

“Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xiđôn
và đất Xơđôm còn được xử khoan hồng
hơn các ngươi” (Mt 11, 20-24)

   1/ Sẽ có ngày phán xét đó là chân lý mặc khải (mọi việc phải, trái, trắng, đen… sẽ rõ như ban ngày trước phép công bằng vô cùng của Chúa).

   2/ Khoa học cũng phải công nhận vũ trụ có ngày diệt vong. Vật chất và những gì liên quan tới vật chất có bắt đầu thì có kết thúc. Đó là định luật vĩnh cửu (mỗi phút qua đi, mặt trời đốt hết 400 triệu tấn khí Hêlium. Khí Hêlium chẳng phải vô hạn…).

   3/ Tại sao các thành dân ngoại tội lỗi… lại được xử khoan dung hơn? Thưa: vì chúng không được đón tiếp Chúa và nghe lời Chúa cùng thấy các phép lạ Chúa làm.

   4/ Chúa là Đấng Chí Công nhưng cũng nhân từ vô cùng: chưa nghe, chưa thấy, chưa biết… mà phạm tội… thì được xử khoan dung, còn những ai đã thấy, đã nghe mà vẫn cố chấp phạm tội … Thì phạt nặng là phải.

***********

Xin cho chúng con biết mau mắn hoán cải theo lời Chúa và Hội thánh dạy để chúng con được xử khoan dung trong ngày phán xét. Amen.

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo