Thông báo: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh

Thông báo: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh

 
Thông báo: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn  được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và Chủng sinh,
cùng anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận

Vào lúc 18g ngày 19/03/2021, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã loan tin Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục hiệu tòa Catrum và đang là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Tp. HCM, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh do “trống tòa và theo Tòa Thánh định đặt” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis), sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

Tòa Tổng giám mục trân trọng kính báo và xin các thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận hiệp thông tạ ơn cùng cầu nguyện cho Đức cha Louis trong trách vụ mới do Tòa Thánh ủy thác.

Tòa Tổng giám mục, ngày 19 tháng 03 năm 2021
Linh mục Chưởng ấn
Phêrô Kiều Công Tùng


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo