SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXII TN

(Lc 4, 38-44)

“Tôi còn phải loan báo Tin mừng cho các thành khác nữa vì Tôi được sai đến để làm việc đó”

   1/ Chúa Giêsu không có dinh cơ, trụ sở... Người di chuyển liên tục, nay đây mai đó: “Con chim có tổ, con chồn có hang, con Người không nơi tựa đầu” (Mt 8, 20).

   2/ Người ta muốn giữ Chúa lại... nhưng Người tiếp tục ra đi... rao giảng Tin mừng (tức là đường lối hay đạo lý của Chúa Cha.) trong các hội đường.

   3/ Kèm theo lời giảng là những hoạt động bác ái cứu giúp mọi người: Trừ quỷ, chữa các bệnh tật, cho mọi người niềm tin yêu hy vọng... “Đi tới đâu là Người chỉ có thi ân giáng phúc tới đó” (Cv 10, 38).

   4/ Cầu nguyện là linh hồn của mọi hoạt động: “Sáng tinh mơ, Người đã ra nơi thanh vắng để cầu nguyện” (c 42).

   5/ Bạn yêu Chúa Giêsu thì hãy bắt chước Chúa:

- Sống đời lữ hành, không dính bén, bám trụ một chỗ nào... Vì Nước Trời, bạn sẵn sàng “ra vùng biên”. Như các gia đình trong phong trào “Con Đường Tân Dự Tòng”.

- Tìm mọi cách, mọi phương tiện trong tầm tay... để loan báo Tin mừng: Văn hóa, văn nghệ, truyền thông... đặc biệt là các hoạt động phục vụ, bác ái... “Muôn dân thiên hạ thấy những việc tốt đẹp các con làm mà ngợi khen Thiên Chúa” (Mt 5, 16).

- Chìm đắm trong cầu nguyện: “Các con hãy cầu nguyện luôn đừng chán nản” (Lc 18. 1).

***********

Xin cho chúng con nên tông đồ nhiệt tình của Chúa: “Xin cho những người trông đợi Chúa, đừng vì con mà phải thất vọng ê chề (Tv 68, 7). Amen.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo