SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

(Mc 12, 18-27)

“Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?”

   1/ Nhóm Xađốc là một nhóm lớn, thế mạnh ngang nhóm biệt phái, họ cũng nghiên cứu Kinh Thánh… nhưng lại không tin có sự sống lại. Chúa Giêsu trách họ đọc Kinh Thánh mà không biết Kinh Thánh.

   2/ Thời Cựu Ước đọc Kinh Thánh mà không có sự hướng dẫn của Môsê và các Tiên tri… thì lầm hết.

   Thời Tân Ước mà đọc Kinh Thánh không quy về Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua Hội Thánh … thì cũng lầm hết vì “Kinh Thánh làm chứng về Tôi” (Ga 5, 39).

   3/ Chẳng ai có kinh nghiệm về đời sau để nói cho chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu biết và dạy chúng ta:

- Sống lại là chân lý: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời” (Ga 11, 25-26).

- Đời sau không giống đời này. (con người được Chúa biến đổi, không cần ăn uống, xe cộ, không cần lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái … mọi người sẽ sống như các Thiên Thần.

   4/ Những người không tin Chúa Giêsu nên sai lầm lớn: phải chuyển thực phẩm, đồ dùng, tiền nong… cho người chết… bằng cách đốt vàng mã… tốn bao nhiêu tiền, còn gây ô nhiễm…

   5/ Cám ơn Chúa, chúng ta tin Đức Giêsu nên không tốn khoản tiền này.

            6/ Các tổ phụ Abraham, Isaac, Giacópvà triều thần thánh đang sống hạnh phúc trong nhà Chúa. Xin cho chúng con ở đời này tin theo Đức Kitô để đời sau chúng con cũng được nên như các Thiên thần của Chúa. Amen.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo