SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXII TN

(Lc 4, 16-30)

“Thần khí Chúa ngự trên tôi, Người xức dầu cho tôi,
sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó...
Cho người mù được thấy, kẻ ở tù được tha...”

   1/ Công trình Cứu chuộc của Chúa Giêsu đã được cài đặt từ xa xưa. 800 năm trước Chúa Giêsu, tiên tri Isaia đã loan báo: “Thần khí Chúa ngự trên tôi...

   2/ Rao giảng Tin mừng nào? Chúa Giêsu chính là Tin mừng. Ngày Chúa Giáng sinh, các thiên thần đã báo cho các mục đồng: “Tôi báo cho anh em một Tin mừng cả thể: Hôm nay Đấng cứu tinh đã ra đời trong thành Đavit...”.

   3/ Con người, cuộc đời, lời nói, việc làm, cách tiếp xúc, đối nhân xử thế... tóm lại bất cứ gì của Chúa Giêsu đều là Tin mừng cứu rỗi. (Ngày nay rao giảng Tin mừng có nghĩa là nói bất cứ điều gì của Chúa Giêsu cho anh chị em mình, nói bằng bất cứ cách nào...).

   4/ Cho người nghèo? Không phải những người không có tiền của... mà là những người không hiểu, kém hiểu, chậm hiểu, không biết Chúa và Chân Lý... (có thể họ là tỷ phú, là lãnh tụ, là tiến sỹ...)

   5/ Giải thoát người mù, người ở tù... Với Chúa Giêsu thì hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... còn với chúng ta thì hiểu theo nghĩa bóng nhiều hơn. Ai không biết Chúa, đi thờ ngẫu tượng, thờ lãnh tụ, mê tín dị đoan... là những kẻ mù phần linh hồn. Cần mở mắt cho họ. Những kẻ tội lỗi... là những tù nhân của ma quỷ... cần tháo gỡ xiềng xich cho họ...

   6/ Ai biết tôn trọng con người thì sẽ được Chúa Giêsu. Ai không biết tôn trọng con người thì sẽ mất Chúa Giêsu (như dân làng Nazaret).

***********

 “Mỗi lần anh em làm gì cho những người bé mọn này là anh em làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo