SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

(Mc 11, 27-33)

“Tôi chỉ xin hỏi các ông 1 điều, các ông trả lời đi,
Tôi sẽ cho biết Tôi lấy quyền nào”

 1/ Chúa Giêsu khôn ngoan vô cùng vì Ngài là Thiên Chúa.

   2/ Các kinh sư, kí lục dồn Chúa vào ngõ bí: Nếu Chúa nói lấy quyền từ Trời, họ kết án Chúa tội phạm thượng. Nếu Chúa nói lấy quyền từ người ta thì họ sẽ đòi giấy chứng nhận.

   3/ Chúa biết rõ đường đi, nước bước của họ. Ngài chưa thèm trả lời mà lại dồn họ vào ngõ bí... “Gioan làm Phép Rửa do quyền từ trời hay từ người ta?”. Họ không thể trả lời được… nên Chúa thoát ra dễ dàng.

   Cũng như cái bẫy nộp thuế, trả lời cũng ChếtKhông cũng Chết… Chúa không trả lời mà bảo đưa ra đồng tiền nộp thuế. Ngài hỏi: Hình ai?”… “Xêda”… “Của Xêda trả cho Xêda, của Chúa trả cho Chúa”… Họ chỉ còn đường rút lui.

   Cái bẫy người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Họ dồn Chúa: ném đá hay không ném đá?... Chúa không trả lời, cứ loáy hoáy viết trên cát (tiếc quá, không biết Chúa viết chữ gì)… Họ dồn mãi… Chúa nói: Ai cảm thấy sạch tội thì ném đá trước đi … Thế là họ ra về, người già rút trước…

   Thánh Phaolô ca tụng Chúa Giêsu: “Người là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa. Người là niềm vui, là lẽ sống của chúng sinh” (1 Cr 1, 24).

   Xin cho chúng con nhận ra rằng theo Chúa là khôn ngoan nhất. Theo danh, lợi, thú chỉ có chết mà thôi.

            ***********

Bỏ Ngài con đi với ai? vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian… (P. Kim).

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo