SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XXII TN

 (Lc 4, 31-37)

“Tôi biết Ông là ai rồi,
Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa”

1/ Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng:

- Quyền trên tà thần, ma quỷ. Ngài quát mắng chúng, chúng khiếp sợ và tuân lệnh xuất khỏi người chúng ám hại.

- Quyền trên lời dạy dỗ: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy vì lời của Người có uy quyền” (không như lời các kinh sư của chúng ta).

- Quyền năng của Chúa còn thể hiện trên mọi lãnh vực: thiên nhiên, vật chất, bệnh tật, kể cả thần chết (cho 3 người chết sống lại và phép lạ lớn nhất là chính người từ trong kẻ chết sống lại).

   2/ Tại sao quỷ tuyên xưng Chúa mà Chúa lại cấm nó?

Chúng ta phải nhớ nguyên tắc luân lý ngàn đời của Chúa (và của đạo Công giáo) đó là: “Để đạt mục đích tốt phải dùng phương tiện tốt” (không bao giờ dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt).

- Ma quỷ bản chất của nó là xấu, không có phần trăm nào tốt nơi chúng nên Chúa không cần lời chứng của chúng.

- Trong khi loài người chúng ta (nhất là những người xa ảnh hưởng đạo Chúa) thường cho phép mình dùng cả phương tiện xấu miễn là đạt mục đích tốt. Thí dụ:

- Chia của cho người nghèo là điều tốt... nhưng đi cướp của người giầu để chia... Là việc xấu.

- Làm gia đình êm vui là tốt nhưng nói dối để khỏi sinh chuyện... là việc xấu.

- Lấy được bằng cấp là điều tốt... nhưng đạo văn, dùng tiền mua luận án... là việc xấu.

- Dùng tiền hối lộ, dùng vàng bạc quà cáp, gái đẹp... để được lên chức, trúng thầu... là việc xấu.

- Dùng dụng cụ khoa học để ngừa thai... là việc xấu.

- Còn muôn vàn mánh lới khác... chung quy cũng chỉ là dùng phương tiện xấu miễn là đạt mục đích tốt.

***********

Lạy Chúa! Xin cho chúng con tôn thờ Chúa quyền năng, và luôn noi gương Chúa loại bỏ cách “Dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt”.

“Chúng ta không được làm sự dữ để nhờ đó mà điều lành có thể xảy ra” (Rm. 3,8).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo