SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (23/06)

 (Lc 1, 5-17)

“Elizabet vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai
và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan...”

1/ Truyền tin cho Dacaria đi trước và chuẩn bị cho việc Truyền Tin Cho Đức Maria cũng như Gioan là người sinh ra trước để dọn đường cho Chúa Giêsu.

   2/ Những chi tiết giống nhau:

- Sứ Thần Gabriel.

- Ông Dacaria và Đức Maria đều bối rối.

- Cùng một lời trấn an: Ông đừng sợ vì Chúa đã nhận lời Ông.

- Bà đừng sợ vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa.

- Bà nhà sẽ sinh con trai và sẽ gọi tên là Gioan – Bà sẽ sinh con trai và sẽ đặt tên là Giêsu.

   3/ Điểm khác biệt:

- Phép lạ đối với bà Elizabet là bà thụ thai trong tuổi già, bởi chồng cao niên theo luật tự nhiên

- Đức Maria, trinh nữ thì thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, siêu vượt, không theo luật tự nhiên.

- Ông Dacaria thì nghi ngờ nên bị câm: “Này ông sẽ bị câm... vì ông đã không tin lời tôi..” (c 20).

- Đức Maria thì tinxin vâng hoàn toàn.

- Dĩ nhiên Chúa Giêsu thì Cao Trọng hơn Gioan.

   4/ Suy niệm.

   a/ Ông bà Dacaria là người công chính... không ai chê trách được điều gì. Đức Maria trổi vượt hơn nhiều: “Bà đầy ân sủng... Đừng sợ vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa”.

   b/ Con Dacaria cao trọng nhưng Con Bà Maria là đấng Thánh, Con Thiên Chúa cao trọng vượt bực khiến Gioan chỉ xin xách dép cho Chúa thôi.

   c/ Chúa Giêsu cho nguyên tắc “Xem quả biết cây, Xem cây biết quả”. Chúng ta cứ xem Thánh Gioan và Chúa Giêsu thì biết những vị sinh thành thánh thiện thế nào và cứ xem Đức Mẹ và vợ chồng tư tế Dacaria thì biết Chúa Giêsu và Thánh Gioan đẹp đẽ chừng nào.

   d/ Các cha mẹ Công Giáo phải nên thánh để con cái nên con thảo của Chúa. Con cái phải tốt để làm chứng tốt cho cha mẹ mình.

            Xin thánh Dacaria và Elizabet đã dọn đường cho cuộc truyền tin cho Đức Mẹ và Thánh Gioan đã dọn đường cho Chúa Giêsu thế nào thì xin cho chúng con cũng dọn đường cho Chúa như vậy. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo