SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIII TN B

(Mc 7, 31-37)

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.        
Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.”

1/ Dấu hiệu của Đấng Cứu Thế: Ngài sẽ làm cho kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, người què đi được, kẻ mù thấy được... người nghèo được nghe Tin mừng... Đây là những dấu chỉ mà tiên tri Isaia đã báo từ 800 năm trước     (Is 29, 18).

   2/ Chúa Giêsu chưa xưng mình là Đấng Cứu Thế ngay lúc đi rao giảng... nhưng Người âm thầm thực hiện các dấu hiệu của Đấng Cứu Thế. Những người thành tâm thiện chí, hiểu biết Kinh Thánh thì nhận ra ngay. Đám đông dân chúng còn nhận ra và tuyên xưng: “Ông ấy làm gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được”.

   3/ Ông Gioan tẩy giả đang bị tù, nghe biết những việc Đức Giêsu làm bèn sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Ngài có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?” - Chúa không trả lời trực tiếp mà bảo: “Hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin mừng. Phúc thay người nào không vấp ngã vì Tôi” (Mt 11, 2- 6). Thế thì còn chờ đợi ai nữa? Gioan sẽ dạy cho môn đệ biết Người chính là Đấng Cứu Thế muôn dân đợi trông.

   Chúa Giêsu nhắc tới lời tiên báo của tiên tri Isaia (26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1) cho biết rằng nước Thiên Chúa khởi đầu với lòng thương xót cứu độ hơn là với quyền năng hiển hách.

   4/ Chúa Giêsu âm thầm kín đáo, làm gì cũng tốt đẹp cả. Còn chúng ta, những kẻ theo Chúa ngày nay thì sao?

***********

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con ngày đêm chiêm ngắm Chúa và ra công bắt chước Chúa: “Làm gì cũng tốt Ðẹp”. Amen.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo