SUY NIỆM CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM B

(Mc 14,12-16.22-26)

“Đây là Máu Thầy, Máu giao ước đổ ra
vì muôn người”

   Chủ đề hôm nay nói về Giao Ước.

   1/ Máu chiên Giao Ước: Khi giải thoát dân Israel khỏi Ai Cập. Chúa đã truyền cho ông Môsê bảo dân Do Thái mỗi nhà có 1 con chiên đực 1 tuổi, chiều hôm trước khi ra đi, phải giết con chiên, lấy máu bôi lên mí cửa, đó là dấu chỉ giao ước. ban đêm Thiên Thần đi qua, thấy dấu máu trên mi cửa thì “vượt qua” không vào nhà sát hại con đầu lòng... Đêm ấy tiếng than khóc vang lên toàn cõi Ai Cập, từ thái tử nhà vua tới con cả của bần dân, con đầu lòng của súc vật nữa... đều phải chết. Chỉ có Do Thái là toàn vẹn (Máu chiên đã cứu sống họ) (Xh 12, 21-28).

   2/ Giao ước Sinai: Chúa nhận dân Israel làm con, che chở và phù hộ chúng. Dân nhận tôn thờ và trung thành với Chúa... Môsê lấy phân nửa máu tế vật rẩy lên bàn thờ, nửa còn lại rẩy trên dân. Đó là máu Giao Ước (Xh 24, 3-8).

   3/ Miếng vải điều của cô Rakháp. Cô Rakháp có công che chở các thám tử của Israel... họ đưa cho cô miếng vải điều và dặn: “Khi chúng tôi chiếm thành cô hãy buộc miếng vải điều này nơi cửa sổ, chỗ cô cho chúng tôi thoát ra, rồi cô tập họp cha mẹ, anh chị em, bà con trong nhà. Bấy giờ ai bước qua cửa nhà cô mà ra ngoài thì máu người ấy sẽ đổ trên đầu họ, chúng tôi vô can. Còn người nào ở trong nhà với cô thì máu người ấy sẽ đổ trên đầu chúng tôi nếu có ai tra tay hại người ấy...”. Cô Rakháp đã làm như các thám tử dặn, cô buộc miếng vải điều nơi cửa sổ... và cả nhà cô được sống sót (Gs 2, 17-21).

   4/ Dân Do Thái đã quên các Giao ước cũ... nên Chúa Giêsu lập Giao Ước mới vĩnh viễn: “Đây là Máu Thầy, Máu Giao ước(mới) đổ ra vì muôn người...”

   Đây là Giao Ước cuối cùng bằng Máu Chúa Giêsu để ai tin và lãnh nhận thì được xóa bỏ tội lỗi và được sống muôn đời... Ngày tận thế còn được sống lại, về trời cả hồn lẫn xác.

   Đây là tột đỉnh của tình yêu và lòng trung thành: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ thí mạng vì người mình yêu” (Ga 15, 13).

   Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã hiến thân vì chúng con. Chúng con tôn thờ và cảm tạ Chúa trong Phép Thánh Thể. Xin cho chúng con khi rước lễ được kết hợp với Chúa và biết theo gương Chúa bẻ tấm thân ra cho anh chị em chúng con. Amen.

***********

 “Ta là Bánh Hằng Sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời” (Kim Long).


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo