SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI B

(Mt 28, 16-20)

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con
và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ những điều Thầy truyền cho anh em...”

   1/ Anh em hãy đi: Chúa sai các tông đồ và mỗi tín hữu nữa. Chúa bảo “Đi” chứ không ở yên, bất động. Đi có thể hiểu là “ra vùng biên” như Đức Giáo Hoàng động viên, cũng có thể hiểu là phải tìm đến với anh chị em xung quanh mình, tiếp cận, thăm nom, săn sóc, giúp đỡ. Tránh kiểu “Đèn nhà ai, nhà nấy sáng”

   2/ Làm cho muôn dân thành môn đệ: Loan báo Tin mừng cho mọi người bằng mọi cách có thể. Mình chỉ trình bày, loan báo chứ không bao giờ áp đặt. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Để loan báo cần phải từ bỏ, chỉ có một giáo hội từ bỏ thế giới, mới loan báo Chúa một cách tốt đẹp... Người tín hữu làm cho người khác thành môn đệ là điều hoàn toàn khác với các hoạt động chiêu dụ tín đồ. Điều hệ trọng ở dây là sức mạnh của sự loan báo để thế gian tin. Những lý lẽ thuyết phục không phải là điều đáng kể nhưng là cuộc sống thu hút. Không phải khả năng áp đặt nhưng là can đảm phục vụ” (báo Người Công Giáo VN 20/5/18 tr. 21)... Chỉ cần vài tập sách nho nhỏ một tín hữu tặng cũng chinh phục được ông tiến sỹ nguyên tử học 50 năm chìm sâu trong chủ nghĩa duy vật vô tín: tiến sỹ Phan Như Ngọc.

   3/ Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần: Từ quen biết, có cảm tình, hiểu và tin đạo, người ta cần được dẫn vào mầu nhiệm hiệp thông với Chúa Ba Ngôi qua phép rửa.

   4/ Chuyển giao những gì Chúa dạy chúng ta qua nếp sống mẫu mực theo lý tưởng Tin Mừng, sát cánh với người tân tòng trong việc cầu nguyện, các việc đạo đức nhất là tinh thần bác ái phục vụ.

Tóm lại, chúng ta phải ghi nhớ và thực thi lời ĐGH Phaolô VI: “Thời nay người ta cần chứng nhân hơn Thầy dạy”.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo