Phái đoàn Ban Dân vận Thành ủy kính viếng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình 1-7-2021

 

 
Phái đoàn Ban Dân vận Thành ủy kính viếng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình 1-7-2021

9g sáng thứ Năm ngày 1-7-2021 phái đoàn Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: ông Nguyễn Văn Lưu - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Dân Tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy đã đến kính viếng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình - Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhân ngày giỗ 26 năm, tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đón tiếp phái đoàn có Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Rôcô Nguyễn Duy - Phó Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo