NGÀY 29 THÁNG 09

 

Các kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần

 (Ga 1, 47-51)

“Các ngươi sẽ thấy trời mở ra
và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”

1/ Giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình để họ được Cứu Rỗi là sứ vụ Chúa trao đồng thời là đòi hỏi của tình yêu.

2/ Philiphê được phúc theo Chúa, gặp bạn Natanael ông giới thiệu ngay: “Đấng Messia mà Môsê ghi chép, chúng tôi đã gặp rồi, đó là Đức Giêsu người Nazaret”.

3/ “Nazaret nào có gì hay?” Lời đáp chứng tỏ Natanael rất thông thạo truyền thống tiên tri: “Đấng Messia, là dòng dõi vua Đavit, người Belem”.

4/ Philiphê không lý luận, chỉ nói: “Hãy đến mà xem”. Rồi dẫn Natanael tới gặp Đức Giêsu... Và ông đã bị chinh phục kèm lời khen thưởng: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”.

5/ Chúa mặc khải Ngài là Thiên Chúa quán thông, biết rõ mọi sự: “... lúc ngươi  còn ở dưới cây vả, Ta đã thấy ngươi”.

6/ Chúa còn cho biết Ngài chính là Cái Thang từ đất bắc lên trời có các thiên thần lên xuống (St 28,12) trong giấc mơ của ông Giacóp.

7/ Quả thật Ngài là “Trung Gian duy nhất” (1Tm 2,5-6) giữa đất với trời – “Không ai đã lên Trời trừ Con Người từ Trời mà xuống” (Ga 3,13). “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Bài học rút ra: Muốn được Sống Đời Đời cần phải Ðến với Chúa và dẫn nhau Ðến với Chúa. Chính Chúa luôn mời gọi: “Hãy đến với Ta tất cả những ai mang gánh nặng nề, Ta sẽ bổ sức cho” (Mt 11,28).

Cứ đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được các Thiên Thần dẫn dắt vào cõi trời. Lời Từ Biệt trong Lễ An Táng: “Lạy các thánh của Chúa ! Xin hãy đến cứu giúp. Lạy các Thiên Thần Chúa ! Xin hãy đến gặp Linh Hồn này và dâng Linh Hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao”.

Hãy gắn bó với Nhà Chúa, siêng năng đi lễ, giúp việc Nhà Chúa, đem con cái tới Nhà Chúa để được chúc phúc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu các bà mẹ ẵm con nhỏ tới Nhà Chúa, chúng ồn ào chạy nhẩy, không can gì, chúng đói khóc, các bà cứ việc cho con bú...

Các cổng nhà thờ hãy rộng mở cho thiếu nhi vô chơi.... những môn thích hợp.... đừng khóa kỹ như pháo đài.... Kinh nghiệm mục vụ cho thấy ai “gần gũi” nhà thờ, đời sống tương đối khá hơn.

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo