Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho thế giới

Hồng Thủy - Vatican News

Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” mời gọi các thiếu nhi tham gia sáng kiến “Vì hiệp nhất và hòa bình, một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi”, vào ngày 18/10 tới đây, để cầu nguyện cho thế giới.

Năm nay, trong tháng 10, tháng Mân Côi, sáng kiến đọc kinh với sự tham dự của các trẻ em trên khắp thế giới cùng với phụ huynh của các em, các giáo viên và giáo lý viên cũng được tổ chức để đặc biệt xin Đức Mẹ cho đại dịch virus corona chấm dứt.

Các nhà tổ chức gửi một thư cho các trẻ em để giải thích cách đọc kinh Mân Côi và một thư cho những người lớn đồng hành với các em, nhấn mạnh cách thế Chúa Giê-su là "thuốc giải độc" thực sự đối với những sự dữ đang xảy đến với nhân loại.

Đại dịch đã khiến thế giới thay đổi

Thư trình bày sáng kiến được ký bởi Đức Hồng y Mauro Piacenza, nói rằng do đại dịch, thế giới chúng ta đang sống đã thay đổi. Chúng ta sống trong cảm giác sợ hãi, mất định hướng và bất lực, dù tình liên đới và hiệp nhất xã hội cũng được thể hiện trong những tháng cao điểm của đại dịch. Không thể chối rằng đại dịch đang làm chúng ta xa cách và cô lập với người khác. Chúng ta không còn nhìn người xung quanh như hình ảnh của Thiên Chúa nhưng như người có thể mang virus.

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta cầu nguyện với Chúa và với Mẹ Maria

Thư nhấn mạnh rằng giữa bệnh tật đau khổ, Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta và Chúa Giê-su đã mang lấy tất cả những điều xấu của chúng ta, cho đến cả tội lỗi của chúng ta. “Do đó, Chúa Giê-su trở thành thuốc giải độc chống lại mọi bất hạnh của thế giới. Và vì điều này, Chúa mời gọi chúng ta tin cậy nơi Người, khuyến khích chúng ta cầu nguyện để được Người giúp đỡ và cầu nguyện với Mẹ Người, Đấng hướng về nhân loại trong những thời khắc đen tối nhất.”

Thánh hiến bản thân cho Đức Mẹ

Trong thư Đức Hồng y nhắc rằng những lần hiện ra Đức Mẹ mời gọi tham dự Thánh lễ, đọc kinh Mân Côi, đọc Kinh Thánh, thánh hiến cho Trái tim vô nhiễm của Mẹ, làm các việc bác ái. Do đó, ngài mời gọi tham gia vào sáng kiến cầu nguyện “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi” vào Chúa Nhật 18 tháng 10, hoặc ở trường vào thứ Hai 19 tháng 10.

Các trẻ em cũng như mọi người được mời gọi thánh hiến cho Đức Mẹ nhân dịp cầu nguyện đặc biệt này.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo