Lời Chúa cho mọi nhà

THỨ SÁU TUẦN 9 TN

(Mc 12, 35-37)

“Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô
là Con Vua Đavit?”

   1/ Việc Chúa Giêsu sinh ra, rao giảng, làm phép lạ, chịu chết và phục sinh… đều được các tiên tri trong Cựu Ước loan báo trước đến từng chi tiết: vết đinh đóng tay chân, vết đâm ở cạnh sườn, tấm áo được bắt thăm… ngày thứ ba chỗi dạy..

  2/ Chính Chúa Giêsu xác nhận: “Kinh Thánh làm chứng về Tôi” (Ga 5, 39).

  3/ Truyền thống các Tiên tri loan báo Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra từ chi tộc Giuđa và từ nhà Đavit: Từ dòng dõi trung thần Đavit, Người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa (Lc 1, 69-70).

  4/ Thánh Giuse và Đức Mẹ thuộc dòng tộc vua Đavit, đã âm thầm về Belem, nguyên quán vua Đavít và sinh hạ Chúa Giêsu tại đây như lời tiên tri Mikha báo: Belem không phải là thành nhỏ nhất… vì từ ngươi sẽ xuất hiện Đấng chăn dắt Israel (Mk 5, 1-3).

  5/ Sau khi từ Ai Cập về, thánh gia lại định cư tại Nazaret cũng là để làm ứng nghiệm lới tiên tri nói: “Người sẽ được gọi là cư dân Nazaret” (Mt 2, 23).

  6/ Mọi người đều nghĩ lầm Đức Giêsu người Nazaret… Chính Natanael đã thốt ra: “Ở Nazaret có gì hay từ đó ra?” (Ga 1, 46).

  7/ Thực ra mọi người phải biết Chúa Giêsu có hai bản tính: Tính Thiên Chúa thì Ngài là Chúa thượng của Vua Đavit nhưng tính loài người thì Ngài là con cháu Vua Đavít như các tiên tri loan báo.

  8/ Cũng giống trường hợp Đức Mẹ Maria: về tính Thiên Chúa thì Đức Kitô là Chúa Thượng của Đức Mẹ nhưng về tính loài người thì ngài là Con Bà Maria. (Nếu hỏi tại sao như thế? thì phải biết rằng Ý Chúa muốn như vậy).

          ***********

Lạy Chúa Giêsu! chúng con tin Ngài là Chúa Thượng đồng thời cũng là con cháu Vua Đavit như lời các tiên tri dạy. Chúng con tin Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa và Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu. “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô” (thánh Giêrôm).

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo