LỄ MỒNG HAI TẾT

 

(Mt 15, 1- 6)

Kính nhớ tổ tiên, cầu cho ông bà cha mẹ

“Dân này tôn kính ta bằng môi, bằng miệng,
còn lòng chúng thì xa Ta”.

   1/ Con người hồn, có xác, tức là có bề trong và cũng có bề ngoài. Bảo rằng đạo tại tâm mà không cần lễ nghi bên ngoài thì cũng không hoàn hảo nhưng nếu cái bề ngoài át hẳn cái ý nghĩa sâu xa bên trong thì lệch lạc, không thể chấp nhận được.

   2/ Chúng ta có luật Chúa mà cũng có luật Hội Thánh. Năm điều răn Hội Thánh giúp ta chu toàn mười điều răn của Chúa.

   3/ Luật lệ, quy định của loài người chỉ có giá trị khi giúp người ta hiểu và giữ đúng luật Chúa. Nếu chúng làm cho người ta hiểu sai hoặc coi nhẹ luật Chúa thì cần chấn chỉnh hay bãi bỏ.

   4/ Luật rửa tay trước khi ăn, rửa bình, lọ, đồ đồng… là những quy định của loài người giúp ta ý thức tới sự trong sạch tâm hồn trước nhan Chúa. Đây mới là điều quan trọng. Dùng thuốc sát trùng mà rửa tay… nhưng lòng nhơ bẩn bởi những ý nghĩ xấu xa, âm mưu gian ác, tư tưởng tà dâm… thì nào có ích gì?

   5/ Các kinh sư lại dùng luật rửa tay như cái cớ để tố cáo các môn đệ Chúa… thì rõ lòng họ đầy sự gian ác.

   6/ Thờ Chúa hết lòng thì phải yêu mến, tuân giữ Lời Chúa và yêu mến anh chị em như chính mình… lễ vật dâng Chúa là tấm lòng thành hơn là lễ nhiều, vật quý…

   Bà góa nghèo chỉ bỏ vào thùng dâng cúng 2 xu thế mà Chúa bảo bà đã dâng nhiều nhất. (Lc 21, 3-4)


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo