KIỆU THÁNH THỂ GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU - 2019

Cộng đoàn Giáo Xứ Tân Sa Châu cung nghinh Thánh Thể.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH - CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo