DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 8

STT

H VÀ TÊN

ĐỊA CH

S TIN

1

Gia đình bé Minh Anh

 

1.500.000

2

ÔB trùm Hiếu

K1

1.000.000

3

ÔB trùm Hòa

K3

500.000

4

Cô Loan

K6

500.000

5

Ân Nhân

Gx Tân Chí Linh

300.000

6

ÔB trùm Bai

K1

500.000

7

Bà Maria Bích

K6

200.000

8

Anh chị Khiêm – Nhung

K3

500.000

9

ÔB trùm Cường

K4

200.000

10

Ông Ty

K4

2.000.000

11

Ông Vũ Văn Mão

K3

1.000.000

12

Ân Nhân

 

260.000

13

Cháu Kim Long lớp KT 1B

K1

500.000

14

Cô Hương – cô Chi

 

500 kg gạo

15

Cháu Xuân Chiến

K3

1.000.000

16

Cháu Minh Thiện lớp RL 2

K1

300.000

17

Ân nhân (HTV)

K3

500.000

18

Bà Ngân

VK

500.000

19

Bà Cảnh

K1

2.000.000

20

Cô Phương

Gx BT

200.000

21

ÔB Bùi Quốc Hiếu

Gx An Lạc

1.500.000

22

Ông Hoàng Sơn

K6

500.000

23

Maria Tuyết

K3

20 kg đường

24

Cô giáo Dần

PVH

50 kg gạo

25

Cô Thủy

PVH – K1

400.000

26

Bà Đỗ Thị Hoa

46/13 Trần Bình Trọng

1.000.000

27

Anna Châu

K6

300.000

28

Cô Nguyễn Thị Phương

1026 Âu Cơ F14

2.000.000

29

Bà Út

K3

100 kg gạo

30

Ân nhân

 

1 thùng tương

+ 5L dầu ăn

31

Cháu Vũ Tuấn Thịnh

K3

200.000

32

Cô Lâm Thanh Phượng

Phú Nhuận

500.000

33

ÔB Ân nhân

K1

1.000.000

34

Cô Mi

Chợ PVH

2.000.000

35

Cháu Phát – Tân – Đạt

 

50 kg gạo

36

Bà Trần Bích Xuân

Hoa Kỳ

2.500.000

37

Bà Huỳnh Thị Tuyết

9/29 PVH

500 kg gạo

38

Bà Hoa

Úc – k6

100 AUD

39

Cô Hạnh

Bạch Đằng

200 kg gạo

40

Gia đình cô Ngân

Hoa kỳ

500 USD

41

Anh Chị Khánh

Gx Mẫu Tâm

50 kg gạo

42

Ân Nhân (S) 1.000

Gx Tân Chí Linh

1.000.000

43

Giò chả Tân Hưng

 

200 kg gạo

44

Ông Vũ

K1

300.000

45

Ân nhân

 

10 kg muối + 4L dầu ăn + 95 kg gạo

46

Ân nhân

 

200 kg gạo

47

Ân nhân

 

50 kg gạo

48

ÔB Nguyên

K3

5L nước mắm

+ 5L dầu + 24 tương

49

Bà Phân Thị Mỹ Thương

240 Lê Văn Sỹ

100 kg gạo

50

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc

75A Gò Vấp

1.000.000

51

Ân nhân

K3

2.000.000

52

Cô Bạch Tuyết

K5

500.000

53

AC Vũ Đoàn Minh Tuấn

 

2.500.000

54

Hủ tíu Vui

K3

75 kg gạo

55

Anh chị Sơn Liên

Hoa Kỳ

2.000.000

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo