DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 12 NĂM 2020

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : tasachau.com

tháng 12 năm 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Anh chị Dũng

K 3

1.000.000

02

Bà Út

K 3

100 kg gạo

03

Ân nhân

 

50 kg gạo

04

Giò Chả Tân Hương

P.V.H

200 kg gạo

05

Anh chị Khiêm Nhung

K 3

500.000

06

Nguyễn Trinh Thanh Tâm

A 32 Cống Quỳnh

1.000.000

07

Ân nhân

Cha phó đưa

3.000.000

08

Ông Bà Mão

K 3

1.000.000

09

Kim Long

RL - 1 b

200.000

10

Ân nhân

T.C.L

300.000

11

Bà Thạch Vĩnh

K 1

500.000

12

Cô Kim Đào

K 3

2.000.000

13

Cô Phương Mai

 

2.000.000

14

Bà Cảnh

K 1

1.000.000

15

Bà Hoành

K 1

1.000.000

16

Chị Hiếu

K93/3 N.T.T

2.000.000

17

Anh Tín

 

1.000.000

18

Bà Trùm Bai

K 1

1.000.000

19

Ân nhân

 Ngoài xứ

300.000

20

Ân nhân

Cha sở đưa

17.800.000

21

Chị Tuyết

K 5

400.000

22

Chị Hải

Cha phó

5.000.000

23

Giáo Dân

Gx T.C.L

50 kg gạo

24

Ân nhân

Cha Phó đưa

1.000.000

25

Ân nhân

Chị Hà Đưa K 2

2.300.000

26

Anh Sơn

K 6

500.000

27

Ân nhân

 

60 lít dầu ăn

28

 Anh Chị Dũng

16 N.T.T.M

1.000.000

29

Ông Tỵ

K 4

2.000.000

30

Anh Hòa

VK Úc

100 AUD

31

Chị Giang

USA

200 Us

32

Bà Thuật

K 2

1.000.000

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo