CHÚA NHẬT 5 PS năm B

“Điều làm Cha Thầy được vinh hiển là anh chị em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của '". (Ga 15, 1-8)

   1/ Hoa trái Chúa Giêsu muốn nói ở đây là: Các việc lành phúc đức, chúng ta làm được.

   2/ Dụ ngôn cây nho và cành cho thấy: cành nho chỉ có thể ra trái khi gắn liền với thân cây, hút nhựa sống từ cây. Cắt lìa khỏi cây, cành sẽ chết khô.

   3/ Cũng thế, tín hữu chỉ có thể làm được việc lành phúc đức khi ở lại trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy. Rời xa Chúa (phạm tội trọng, bỏ đạo) thì chỉ như cành nho bị chặt… sẽ chết khô.

   4/ Thế nào là ở trong Chúacó Chúa ở cùng?

   Đó là luôn luôn có Lời Chúa trong lòng, suy niệm lời Chúa, sống hay thực hành Lời Chúa tức là áp dụng lời Chúa trong mọi tình huống cuộc đời: Từ suy nghĩ tới lời nói, việc làm, cách ứng xử… nhất nhất phát xuất từ trung tâm Lời Chúa, ý Chúa. không gì trái ý Chúa, đến nỗi như Thánh Phaolô kêu lên: “Tôi sống nhưng không còn phải là Tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi (Gl 2, 20).

   5/ Làm thế nào để trở thành môn đệ Chúa?

   Theo gương Chúa, bắt chước Chúa. hãy biến đời mình thành cuốn Phúc âm sống. Thiên hạ cứ nhìn vào đời sống chúng ta là họ đọc được những câu Phúc âm của Chúa. Thí dụ:

- Chúng ta sống chân thật, không bao giờ nói dối, sai hẹn… thiên hạ sẽ đọc được Lời Chúa dạy: “Có thì nói có, không thì nói không...” (Mt 5, 37).

- Chúng ta ân cần giúp đỡ, chia sẻ tình thương với người nghèo khó… thiên hạ sẽ đọc được Lời Chúa dạy: Phúc thay ai xót thương người…” Mt 5, 7).

- Người tin hữu sống nghiêm túc trong đời sống gia đình: không nói tục, không ngoại tình, không bia ôm, “mát xa mát gần”… gia đình lúc nào cũng yên vui, đầm ấm… thiên hạ nhìn vào gia đình đó sẽ đọc được câu Lời Chúa: Phúc thay ai có lòng trong sạch… (Mt 5, 8) và câu: “...Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình… Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly (Mt 19, 5-6).

***********

Một tín hữu sống như vậy chắc chắn làm vinh danh Cha và làm hài lòng Chúa Giêsu.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo