CHÚA NHẬT 30 TN A

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi và yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 34-40)

   1/ Đây là Điều răn trọng nhất, tóm gọn tất cả Lề Luật và các Tiên tri.

   2/ Chúng ta vẫn đọc: “Mười Điều Răn ấy tóm về hai này mà chớ, trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”.

   3/ Mến Chúa trên hết mọi sựlàm theo ý Chúa trong mọi sự (không cần yếu tố cảm xúc, cảm tình, khóc lóc chẩy nước mắt ra, lên cơn đau tim...).

   4/ Yêu người thì: “Điều gì ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy” (Mt 7, 12) (dĩ nhiên điều mình không muốn người ta làm cho mình thì cũng không được làm cho người ta) (Tb 4, 15).

   5/ Tóm lại: Yêu tức là cho những gì đẹp nhất, tốt nhất, cần nhất đối với người mình yêu.

- Với Chúa thì cái nhấtvâng theo ý Chúa.

- Với tha nhân thì hãy cho những gì mình cho là tốt, là đẹp, là cần (Không bao giờ cho nhau điều tai hại, phiền hà).

   Báo Thanh Niên 25/4/2018 đưa tin về 2 cô gái bán xôi 5000$ 1 gói... ai cần thì tặng 1 áo mưa 10.000$/ cái (đầu mùa mưa nhiều người chủ quan không mang theo).


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo