CHÚA NHẬT 28 TN B

 

(Mc 10, 17-27)

“... Có một thanh niên chạy đến quỳ xuống
trước mặt Chúa Giêsu và hỏi: Thưa Thầy
nhân lành! tôi phải làm gì để được sự sống
đời đời làm gia nghiệp?”

   1/ Một thanh niên? Tuổi nhiều mộng mơ, tham vọng, tuổi dễ nổi loạn, khó vâng lời và dễ mất niềm tin... Thế mà chàng thanh niên này: “Chúa nhìn anh và đem lòng yêu mến” (c 21).

   2/ Ngày xưa, có một thanh niên như thế, trong khi ngày nay đại đa số giới trẻ theo chủ nghĩa “Hiện sinh, thực dụng”.

   Một bạn chắc là còn trẻ mới đây đã viết: “Tôi là người thuộc chủ nghhĩa hiện sinh. Tôi không tin cái gọi là thế giới bên kia. Mọi vấn vụ chỉ thực sự tồn tại trong hơi thở. Tất cả những mơ hồ đằng sau sự chết đều do chứng tưởng tượng ân oán của con người mà ra...” (Đàm Lan, bài: Tài Xế Xe Tang, bản tin CLB sách Xưa & Nay, số 144, tháng 5/2018 trang 142).

   3/ Chàng thanh niên kia đang sống giữa những thực tại hiện sinh: cơm, áo, gạo, tiền, tình, tội... thế mà anh lại đặt vấn đề sự sống đời đời. Có mơ không đấy? chắc là không. Thánh Phaolô bảo chúng ta rằng chúng ta đang sống đời trần thế nhưng hãy hướng lòng về những sự trên trời... vì “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3, 20).

   4/ Chàng thanh niên rất khiêm tốn: “Quỳ xuống trước Chúa mà hỏi... Lạy Thầy nhân lành...”

   5/ Chúa xác định: “Ngoài Thiên Chúa, chẳng ai nhân lành cả”. Như thế chàng thanh niên đã tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

   6/ Sau khi anh cho Chúa biết anh đã giữ đầy đủ các điều răn Cựu Ước. Chúa Giêsu yêu cầu anh vượt qua 2 thử thách cuối cùng: Tiền bạc. Đổi kho tàng dưới đất lấy kho tàng trên trời. Anh đầu hàng (kho tàng dưới đất anh đang giữ, kho tàng trên trời anh chưa thấy đâu).

- Đến theo Chúa. Anh đầu hàng luôn (quen mọi sự ổn định rồi, theo Thầy chẳng có nơi tựa đầu... sao được?).

   Kết luận: Cựu Ước (trừ những điều Đức Kitô chỉnh sửa) là tốt nhưng chưa đủ. phải đón nhận và sống theo Tân Ước mới đầy đủ. Cũng như Chúa trả lời cho ông thông luật về điều răn trọng nhất: “Ông nhận định đúng lắm... Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu nữa đâu” (chỉ thiếu Tân Ước nữa thôi) (Mc 12, 34).

***********

Nếu chỉ giữ Luật Cựu Ước, chúng ta là Do thái giáo. Tân Ước mới làm cho chúng ta thành Công Giáo đích thực.

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo