CHÚA NHẬT 21 TN B

CHÚA NHẬT 21 TN B

(Ga 6, 54.60-69)

“Lời Thầy nói với anh chị em là
Thần khí và là Sự sống”

   1/ Đã theo Chúa thì phải tin mọi lời Chúa phán là Thần khí và là Sự sống (Sự thật đem lại Sự sống đời đời).

   2/ Chúa GiêsuKhông bao giờ nói sai sự thật: Không ai thấy một lời gian dối nơi miệng Người” (1 Pr 2, 22).

   3/ Vậy Chúa nói: ThịtMáu Người. Chỉ có thể hiểu là “Thịt, Máu thật” không thể hiểu khác vì dù các môn đệ thắc mắc: “làm sao Người có thể lấy Thịt, Máu Người cho chúng ta ăn, uống?” Người vẫn không đính chính hay giải thích khác đi... mà còn nhấn mạnh: “Nếu các ông không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình... Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi thì có sự sống đời đời và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết vì Thịt Tôi thật là của ăn, Máu Tôi thật là của uống, ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy...”.

   4/ Chỉ có phép lạ mới biến Thịt Máu mình làm của ăn của uống. Chúa đã làm phép lạ đó khi người cầm tấm bánh, ly rượu và tuyên bố: Đây là Mình Thầy... đây là Máu Thầy... (biến bản thể bánh, rượu thành Mình Máu Chúa đưới dạng Dấu chỉ hữu hiệu).

   Phép lạ nữa là “Ăn Thịt, uống Máu Chúa” thì được ở trong ChúaChúa ở trong người đó. Đây phải là phép lạ vì có ai ăn miếng thịt heo mà có cả con heo trong mình và mình thì ở trong con heo?

   5/ Chỉ có Đức tin vững chắc mới hiểu và chấp nhận lời Chúa là Thần khí và là Sự sống. Dù chẳng lý giải được nhưng vững tintrung thành theo Chúa đến cùng.

***********

 “Bỏ Ngài con biết theo ai... ?” (P. Kim).

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo