CHÚA NHẬT 21 TN A

“Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy, quyền lực satan không thắng nổi... Thầy sẽ trao cho anh Chìa khóa Nước Trời, điều gì anh cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, điều gì anh tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi” (c 18-19) (Mt 16, 13- 20)

   1/ Chỉ có một Giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu và một thủ lãnh duy nhất.

  Không một vua nào trên thế gian lại thiết lập hai ba nước, truyền ngôi cho hai ba người con cai trị.

  Nước Trời ở trần gian Chúa Giêsu thiết lập rõ ràng, chính Chúa tuyên bố Ngài là cửa Nước Trời đó (Ga 10, 7).

  Cửa có khóachìa khóa Chúa trao cho Phêrô (không trao cho ai khác).

  2/ Tin Đức Kitô, Tin Kinh Thánh thì không thể hiểu khác những gì Đức Giêsu đã phán.

  3/ Nơi khác lúc khác Chúa Giêsu quả quyết: “Chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên” (Ga 10, 16).

  4/ Chúng ta giải thích thế nào về hiện tượng ngày nay có hàng ngàn Hội Thánh Chúa Kitô với hàng ngàn giáo chủ?

  5/ Vấn đề Hiệp nhất (tuần lễ từ 18-25/01 hằng năm) Bạn đã làm gì cùng với Hội Thánh?

***********

Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

  Tạ ơn Chúa, chúng con được ở trong vòng tay âu yếm của Giáo hội là Mẹ và là Thầy.

          Xin cho mọi người tìm về với Giáo hội của Chúa Kitô, để qua cửa này mà vào Nước Trời. Amen.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo