CHÚA NHẬT 12 TN B

“Người này là ai mà cả gió và biển
cũng phải vâng lời?” (Mc 4, 35-41)

   1/ Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng vô cùng vô tận: “Mọi quyền năng trên trời, đưới đất đã được ban cho Thầy” (Mt 28, 18).

   2/ Người đời theo lãnh tụ này, lãnh tụ kia, có tí quyền “bèo bọt” cướp được… đã huênh hoang lên mặt… Chúng ta theo Đức Kitô, Đấng quyền năng vô đối … “Tôi còn sợ ai? (Tv 26, 1).

   3/ Quyền của Chúa Giêsu bao trùm mọi lãnh vực:

- Thiên nhiên: sóng gió vâng lời, nước hóa thành rượu, bánh hóa ra nhiều, bánh rượu hóa nên Mình Máu Chúa…

- Bệnh tật: kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, người cùi được sạch…

- Tâm linh: tội lỗi được thứ tha, mọi thương tích linh hồn được chữa lành…

- Ma quỷ: phải vâng lệnh xuất khỏi những người chúng ám…

- Thần chết: Kẻ chết sống lại… và phép lạ cả thể nhất là chính Người sống lại sau ba ngày nằm trong mồ.

   4/ Muôn vật, muôn loài đều vâng lệnh Chúa chỉ có loài người “lòng chai dạ đá” ỷ vào việc Chúa tôn trọng tự do nên thích chống lại lệnh Chúa… Vô phúc cho thứ tự do đó… Một ngày kia sẽ chấm dứt… và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và hình phạt.

   Nước Ái Nhĩ Lan (cách nay 100 năm, toàn tòng Công Giáo) hai năm trước đây đã hợp pháp hóa Hôn Nhân Đồng Tính, tháng năm 2018 lại bỏ phiếu 64% hợp pháp hóa phá thai... Chỉ có loài người chống lại Thiên Chúa còn muôn vật, muôn loài Vâng Lệnh Người...

            ***********

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng hôm qua, hôm nay và ngày mai… (Mi Trầm).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo