CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm B

 “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức
vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13, 33-37)

   1/ Chúa Nhật đầu năm Phụng Vụ mới Giáo Hội đặt cộng đoàn vào công trình Cứu Chuộc của Chúa:

- Bài đọc 1 là lời nguyện thống thiết kết thúc sách tiên tri Isaia. Dân chúng nhìn nhận tội lỗi của mình và tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa vì Người là Đấng Cứu Chuộc. Dân mong đợi ngày Chúa xé trời mà ngự đến cứu họ khỏi lầm than, tội lỗi.

- Đức Giêsu đã thực hiện điều đó: Ngài đã đến ở với loài người, đã vất vả dạy dỗ và đã chết để giải thoát con người khỏi tội lỗi.

- Dân Thiên Chúa tin Ngài đã sống lại và chờ đợi Ngài đến trong vinh quang. Thời hiện tại của dân Chúa là thời chờ đợi hay một Mùa Vọng kéo dài.

   2/ Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô bày tỏ lòng xác tín của Người về ngày Chúa Quang Lâm, Người đoan chắc Ơn Chúa dồi dào ban xuống cho mọi người trong những ngày chờ đợi bởi lẽ Thiên Chúa là Đấng Trung Tín.

   3/ Trong khi chờ đợi ngày hoàn tất công trình xây dựng trời mới đất mới, người Kitô hữu không thể thụ động ngồi “há miệng chờ sung”. Đức Kitô kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác, phải tỉnh thức để đón Người khi Người đến lúc ta đối diện với Người khi lìa đời hoặc khi Người đến trong ngày tận thế.

   4/ Tỉnh thức là sáng suốt nhận ra dấu chỉ của sự sống, sự thật, sự giải thoát, của những giá trị vượt lên trên những gì mau qua, chóng hết ở đời này. Gạt bỏ những gì là xấu xa có hại cho mình và cho người khác.

Tỉnh thức còn là năng nổ làm việc để cải thiện đời mình và mọi người, không ngừng làm tốt, nói tốt và nghĩ tốt để nâng cao phẩm giá con người lên hàng con cái Chúa.

   Trong dụ ngôn ông chủ đi xa về, Chúa kết luận: “Phúc cho đầy tớ nào mà chủ về thấy nó đang làm việc, chủ sẽ thưởng công còn đầy tớ nào nghĩ bụng: còn lâu chủ mới về rồi chè chén say sưa, gây gổ, đánh lộn, chủ sẽ về lúc nó không ngờ và ông sẽ xé xác nó ra...”

***********

   Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẵn sàng, vì rằng Con Người sẽ đến lúc ta không ngờ... (Thành Tâm).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo