cáo phó

CÁO PHÓ

Anh : Giuse TRẦN QUỐC THÁI

SINH NĂM : 1975 NGUYÊN QUÁN SA CHÂU - BÙI CHU - NAM ĐỊNH

VỀ NHÀ CHA : 4G45 NGÀY 24/07/2021

HƯỞNG DƯƠNG 47 TUỔI

LỄ TANG TỔ CHỨC TẠI : 42 A BÙI THỊ XUÂN PHƯỜNG 02 Q. TÂN BÌNH TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH

THỨ BẢY 24/07/2021

- LÚC 10G TẨN NIỆM - PHÁT TANG

CHÚA NHẬT 25/07/2021

CÁC HỘI ĐOÀN THĂM VIẾNG - CẦU NGUYỆN

THỨ HAI

- 4G40 ĐỘNG QUAN

-05G NGHI THỨC TIỄN BIỆT TẠI THÁNH ĐƯỜNG GX TÂN SA CHÂU.

HOẢ TÁNG BÌNH HƯNG HOÀ.

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN GIUSE SƠM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo