AI TÍN 24/08/2021

1. MARIA VŨ THỊ LOAN

SINH NĂM 1968

MẤT 20/08/2021

KHU 3

 

2. MARIA MAI THỊ HOA

SINH NĂM 1948

MẤT 21/08/2021

KHU 3

3. GIOAN NGUYỄN VĂN THỌ

SINH NĂM 1938

MẮT 23/08/2021

KHU 3


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo