THỨ HAI TUẦN 4 TN

“Người cho phép, chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2.000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó” (Mc 5, 1-20)

   1/ Cần lưu ý những kiểu nói mang ý nghĩa Thần học:

- Trong đám Mồ mả = cõi âm, cõi chết, cõi ô uế, nơi ma quỷ ẩn núp…

- Đàn heo = con vật ô uế, cấm ăn thịt heo. Heo nhơ bẩn như ma quỷ vậy. chăn heo là chăn ma quỷ, đụng tới heo là nhiễm uế…

   2/ Thần ô uế nhập vào thanh niên này, nó giam giữ anh trong “cõi chết” (mồ mả), bắt anh là nô lệ cho nó.

   3/ Con người bó tay, không cứu giúp được anh, cũng không thể khống chế anh. (xiềng xích anh đều bẻ được.)

   4/ Chỉ có Chúa Giêsu mới giải thoát được anh, trả lại cho anh nhân phẩm (mặc quần áo hẳn hoi), cuộc sống bình thường như mọi người (trí khôn tỉnh táo).

   5/ Chúa cho quỷ nhập vào đàn heo có nghĩa là quỷ vốn xấu xa, phải trở vể “cõi xấu xa của nó là bầy heo ô uế”. Ai phạm tội thì cũng bị quỷ khống chế và giam hãm trong vùng “mồ mả” và chỉ làm bạn với bầy heo ô uế thôi.

   6/ Bầy heo 2. 000 con? Những con số trong Thánh Kinh thường có nghĩa tượng trưng hay cường điệu nghĩa là một số đông thôi chứ không phải chính xác như đã được đếm. Cả bầy heo đông nhào xuống biển.

   7/ Chúa có gây bất công cho chủ bầy heo không?

   Hẳn là không vì tất cả là của Chúa, ngay cả mạng sống, tài sản của chủ đàn heo cũng là của Chúa. Chúa đùng bầy heo để trình bày bài học cao quý cứu sống bao nhiêu người thì có gì quá đáng. Hơn nữa Chúa quyền năng và công chính lẽ nào không bù cho họ những lợi lộc khác.

***********

Xin cho chúng con tránh xa tội lỗi để khỏi làm tôi ma quỷ, ra ô uế, chẳng xứng đáng làm con cái Chúa. Amen.


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo