Thánh lễ Truyền chức Linh mục | 8:30 ngày 7-6-2024 | Nhà thờ Đức Bà

Thánh lễ truyền chức linh mục do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 8:30 thứ Sáu ngày 7-6-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

 ➤ Link thánh lễ: https://youtube.com/live/ZzEJyfyGWNI #tgpsg #truyềnchức #linhmục

 

DANH SÁCH PHÓ TẾ

Lãnh chức linh mục ngày 7/6/2024

 

1. Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh | GX. Mông Triệu

2. Giuse Trương Hiệp Bình | GX. Công Thành

3. Giuse Trần Văn Chinh | GX. Đức Mẹ Vô Nhiễm

4. Augustinô Nguyễn Bùi Duy Cường | GX. Bình An

5. Martinô Vũ Minh Cường | GX. Nam Thái

6. Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương | GX. Bình Thuận

7. Gioakim Nguyễn Ngọc Hưng | GX. Gò Mây

8. Phêrô Phạm Duy Khoa | GX. Bùi Môn

9. Giuse Trần Văn Kiên | GX. Tân Hưng

10. Giuse Phạm Văn Nam | GX. Thạch Đà

11. Giuse Đỗ Trọng Luân | GX. Tam Hà

12 .Giuse Vũ Minh Phú | GX. Nam Thái

13. Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Sơn | GX. Thạch Đà

14. Đa Minh Trần Văn Thiện | GX. Tống Viết Bường

15. Giuse Trần Quyết Thắng | GX. Chợ Cầu

16. Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh | GX. Phú Trung

17. Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh | GX. Phanxicô Xaviê

18. Giuse Trần Thanh Tiến | GX. Thanh Đa

19. Giuse Đỗ Thiện Toàn | GX. Nam Hải

 

Nguồn bài đăng: Website Tổng Giáo Phận Sài Gòn (tgpsaigon.net)

Tác giả:

Ban Mục vụ Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn

- Địa chỉ: 6bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

- Email: vanphongttsaigon@gmail.com

- Điện thoại: 028 3600 7654

- Website: tgpsaigon.net

- Facebook: fb.com/tgpsaigon

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo