NGÀY 30 THÁNG 11 - Lễ kính Thánh Anrê Tông Ðồ

   “Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần đến”. (Mt 4, 18-22)

   1/ Lần đầu tiên Chúa Giêsu xuất hiện công khai và lời đầu tiên mở đầu 3 năm rao giảng Tin Mừng là: “Hãy hối cải”.

   2/ Lời giảng đầu tiên của vị Tiền Hô, Gioan tẩy giả cũng là: “Hãy Sám Hối”.

   3/ Sám Hối hay Hối Cải là bước đầu của Ơn cứu độ vì Muốn được Cứu Độ thì phải đón nhận Tin Mừng, muốn đón nhận Tin Mừng thì phải sám hối: “Thời kì đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh chị em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15).

   Sự việc giống như bà con ở những nơi khô hạn, phải sống nhờ nước mưa, nhà nào cũng có bể chứa nước... để đón những cơn mưa đầu mùa, việc trước tiên phải làm là cọ rửa bể cho sạch... cả các lu. khạp, vại... nữa. Nếu bể dơ thì bao nhiêu nước mưa trút xuống cũng vô ích...

   4/ Chúa Giêsu chính là Tin Mừng Cứu Rỗi. Ngài đến như lời các tiên tri loan báo: “Hỡi Giabulon và Neptali, đường dọc theo biển... vùng ngoại bang, dân ngồi trong tối tăm đã thấy Ánh sáng huy hoàng...” (Is 8,23 – 9,1)

   5/ Đi đôi với lời giảng là việc chữa lành các bệnh tật cũng đúng như lời các tiên tri loan báo về Đấng Messia: “Người sẽ chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền của chúng tôi” (Is 35, 5).

   Ngày nay còn sót lại bức tường than khóc tại Giêrusalem, nước Israel. Bức tường vây quanh đền thờ được vua Hêrôđê Cả xây trước Công Nguyên. Ngày nay dân Do Thái còn tới viếng bức tường và than khóc trông đợi Đấng Cứu Thế đến vì họ chưa tin nhận Chúa Giêsu.

   Lạy Chúa Giêsu chúng con tin nhận Chúa là Đấng Cứu Chuộc chúng con. Chúng con không trông chờ ai khác và cũng không theo ai khác vì chỉ có Chúa mới có Lời ban Sự sống đời đời.

   6/ Công trình cứu chuộc là việc vĩ đại còn hơn cả công trình tạo dựng. Việc tạo dựng, Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện không có ai cộng tác. Nhưng công trình cứu chuộc, Chúa Giêsu muốn cho loài người được vinh dự cộng tác với Chúa nên Người đã kêu mời các môn đệ đầu tiên rồi từng bước lập nhóm mười hai tông đồ và 72 môn đệ để cùng chia sẻ công việc với Chúa Giêsu. Không chỉ có thế, Chúa còn mời gọi mọi người, cả chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau cho đến tận thế.

   Chúng ta có sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa mời gọi và trung kiên cộng tác với Chúa như các tông đồ và môn đệ không?

***********

 “Bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có Lời Ban Sự Sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian...” (P. Kim)


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo