THỨ TƯ TUẦN THÁNH

(Mt 26, 14-25)

“Con người ra đi như lời Kinh Thánh…
nhưng khốn cho kẻ nộp Người…
Thà nó đừng sinh ra thì hơn”

   1/ Chương trình cứu độ của Chúa Cha đã được “lập trình” trong Kinh ThánhChúa Giêsu xác định: “Kinh Thánh viết về tôi” (Ga 5, 39). Chúa Giêsu từng bước thực hiện…

   “Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và mãi đến muôn đời” (Dt 13, 8).

   2/ Người ta xúc phạm đến Chúa, nói phạm thượng, đập phá nhà thờ, ảnh tượng Chúa… chẳng làm hại được Chúa tí nào, chẳng ai, chẳng quyền lực nào lật đổ được Chúa… Chỉ khốn khổ cho chính họ và những ai theo họ… Húc đầu vào thành đồng lũy thép… thì chỉ nát đầu mà thôi.

   3/ Chúa đã chịu nạn chịu chết để cứu rỗi mọi người, Chúa Muốn mọi người tin Chúa để mà sống, ai không tin là tự tìm cái chết“Thà đừng sinh ra thì hơn”.

   4/ Gia đình công giáo, Chúa ban cho những đứa con… vợ chồng phải sống như thế nào, dậy dỗ con như thế nào để dòng dõi đời này nối tiếp đời kia không một người nào mất Đức Tin… Nếu có người mất đức tin thì hãy nhớ: “Thà đừng sinh nó ra thì hơn”. Chính nó mất linh hồn, mà cha mẹ cũng bị hỏi tội: “Chó gầy hổ mặt người nuôi”… “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” (tục ngữ).

***********

   Xin cho chúng con và dòng dõi chúng con luôn vững tin nơi ChúaAmen.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo